SixXS - Trying to Get IPv6 to the User

TitleSixXS - Trying to Get IPv6 to the User
When2010-02-22
Duration00:33:12
HatSixXS SixXS
Organisation/ConferenceNANOG48
VenueHilton Austin, Austin, Texas, United States Texas, United States
Slides
Videos